Výkup 1 aru pralesa na Sumatře - projekt Green Life

06.10.2014

Prales je domovem mnoha druhů zvířat a rostlin, které den za dnem ztrácejí svůj prostor na úkor plantáží palem olejnatých a kaučukových plantáží.

Proto jsme se rozhodli zakoupit 1 ar pralesa na Sumatře v hodnotě 800 Kč, díky kterému se rozšíří oblast chráněné rezervace. Pozemky se vykupují jménem občanského sdružení v Indonésii Yayasan Hutan Untuk Anak - Prales dětem. Toto občanské sdružení to následně pronajímá českému občanskému sdružení Prales dětem na 50 + 50 let. Cizinec pozemky vlastnit nemůže, ani je nemůže vykupovat, ale může si je pronajmout. Tímto tak pozemky spadají pod 100letou ochranu.
Zájemci o pomoc při záchraně deštného pralesa na Sumatře tedy mohou vykoupit hektar pralesa (více i méně), který se automaticky stane součástí české rezervace Green Life na Sumatře.