Finančí dar na pomoc hořící Austrálii

Zaslán finanční dar 3 000 kč na pomoc australské fauně postižené požáry