Kam putovalo v roce 2018 přes 21 000 Kč z našich darů?

31.12.2018

Tento rok jsme rozdělili přes 21 000 Kč nejrůznějším organizacím a útulkům, mrkněte, kam peníze putovaly:

 • Roční příspěvek 1200 kč na ochranu mořských želv na Sumatře (protipytlácké želví hlídky)
 • Výkup 1 aru pralesa (v pořadí již 8.) na Sumatře v hodnotě 900 kč (ochrana deštného pralesa)
 • Poskytnut finanční dar v hodnotě 1 000 kč převodem na transp. účet Záchranných paciček na veterinární ošetření svěřenců. 
 • Poskytnut finanční dar v hodnotě 1 000 kč převodem na transp. účet Oceánu Dětem - Blue Life, program "Vyčisti oceán" na Sumatře.
 • 22. 06. 2018 - odeslána částka 1000 kč Psímu útulku v Libni na provoz azylu
 • Odeslána částka 3000 kč svěřencům v Ostrovském macíkovi (na fotce náš adoptovaný kozlík Šimonek)
 • Odeslána částka 1200 kč Oceánu dětem - projekt Blue Life na ochranu mořských želv a protipytláckou hlídku na Sumatře
 • Odeslána částka 500 kč organizaci Prales dětem - projekt Green Life - na záchranu pralesů na Sumatře
 • Odeslána částka 500 kč Záchranným pacičkám na veterinární výlohy
 • Odeslán finanční dar v hodnotě 5000 kč na veterinární výlohy pro svěřence v Kočičím domově Sluníčko z.s.
 • Odeslán finanční příspěvek 3 000 kč Ostrovskému macíkovi na veterinární výlohy
 • Odeslání finanční příspěvek 1000 kč pro kočičí svěřence v útulku Kočičí domov Sluníčko
 • OceánDětem - Blue life - příspěvek 1 000 kč na záchranu mořských želv a protipytláckou hlídku na Sumatře
 • Projekt Green Life - nákup 1 aru pralesa na Sumatře (Zachraň prales).