Pomáhejte s námi

Jsme nezisková organizace založená dobrovolníky s cílem chránit týraná a opuštěná zvířata a jejich přirozené prostředí. Pomáháme fyzicky, materiálně, finančně i osvětou. 

Už 9 let. Pomáhejte s námi.

Jak pomáháme?

Finanční pomoc

Poskytujeme finanční pomoc azylům, zvířecím útulkům a neziskovým organizacím po celé České republice.

Materiální pomoc

Pomáháme sběrem dek, krmiva a léků organizacím, které se starají o podporu opuštěných a týraných zvířat.

Osvěta

Zveřejňujeme informace, petice a kauzy související s oblastí ochrany zvířat a přírody.

Recyklace

Důležitou součástí naší činnosti je také ochrana přírody a s ní spojená recyklace a upcyklace.

Dočasná péče

Dle našich možností poskytujeme dočasnou péči psům a kočičkám
v útulcích. 

Charitativní krámek

Náš spolek provozuje charitativní krámek na podporu opuštěných
a týraných zvířat.

Fyzická pomoc

Sbíráme suché pečivo pro útulky, venčíme útulkové pejsky a kde se dá, priložíme ruku k dílu.